Basenji Club Nederland
www.basenji-club.nl Copyright © 2022 de Basenji Club Nederland 
Lidmaatschap   

* verplichte in te vullen velden
*Naam

*Achternaam

*Adres

*Postcode

*Woonplaats

*Telefoonnummer

*E-mail


Lid/Gezinslid(Gezinslid is alleen mogelijk als er iemand van hetzelfde woonadres al lid is van de BCN)
Lid:


*Bent u al eerder lid geweest?
Lid geweest:

Bericht

Tarieven Lidmaatschap per jaar: Leden:            €  25,00 Gezinsleden:  €  12,50 Buitenlandse Leden:            €  30,00 Buitenlandse Gezinsleden:  €  15,00
De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de verzending van nieuwsbrieven, clubbladen en overige correspondentie van de Basenji Club Nederland.  Bovengenoemde gegevens kunnen door leden en gezinsleden te alle tijde worden aangepast of verwijderd en er zal door de BCN bij wijziging van de genoemde doeleinden toestemming worden gevraagd aan de leden c.q. gezinsleden. Middels ondertekening geeft u toestemming om de bovengenoemde gegevens te gebruiken en verwerken in Conscribo (online boekhoudprogramma). Wilt u meer informatie over hoe de BCN omgaat met uw privégegevens? Neemt u dan contact op met het secretariaat via secretariaat@basenji-club.nl.
IBAN: NL49INGB0009186978 o.v.v. contrubutie
Home Bestuur Fokkers Wat is een basenji Adoptie Evenementen Lid worden Winkeltje Gezondheid Lid worden