Lid worden

Tarieven Lidmaatschap per jaar


Leden € 25,00

Gezinsleden € 12,50

Buitenlandse Leden € 30,00

Buitenlandse Gezinsleden € 15,00


Basenji Club Nederland

IBAN: NL49INGB0009186978 o.v.v. contributie


Als lid van Basenji Club Nederland word je op de hoogte gehouden van activiteiten incl. weetjes via de digitale nieuwsbrieven

en ontvang je het fysieke clubblad. Je kan deelnemen aan de oproep om je Basenji op de cover van het clubblad te hebben en als je bijzondere prestaties hebt bereikt worden deze gepubliceerd op de Facebook Pagina van Basenji Club Nederland.


Op onze eigen evenementen kan je profiteren van gunstigere tarieven. En daarnaast kan je je aanmelden als vrijwilliger op landelijke evenementen waar de vereniging met een stand staat. Daarnaast staan wij uiteraard voor je klaar voor vragen etc.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Naam en adres van een aspirant lid worden gepubliceerd in het clubblad, waarna de leden de mogelijkheid hebben binnen een periode van 1 maand eventueel bezwaar tegen een aspirant lid aan te tekenen Indien binnen de vastgestelde periode na publicatie geen bezwaar is aangetekend en nadat de verschuldigde contributie is voldaan, wordt het aspirant-lid officieel lid van de vereniging met alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten, zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.


  • Gezinslid kan men alleen worden indien er ook een 1e lidmaatschap op hetzelfde adres bestaat.


De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de verzending van nieuwsbrieven, clubbladen en overige correspondentie van de Basenji Club Nederland. Bovengenoemde gegevens kunnen door leden en gezinsleden te alle tijde worden aangepast of verwijderd en er zal door de BCN bij wijziging van de genoemde doeleinden toestemming worden gevraagd aan de leden c.q. gezinsleden.

Middels ondertekening geeft u toestemmingom de bovengenoemde gegevens te gebruiken en verwerken in Conscribo (onlineboekhoudprogramma).