Dek- en geboortenieuws

Ras- en pupinformatie


Op deze pagina ziet u de namen van fokkers die op dit moment pups beschikbaar hebben of binnenkort verwachten. Uiteraard kunt u bij hun terecht voor vrijblijvende informatie over hun pups. Vaak zal de fokker eerst persoonlijk kennis maken met geïnteresseerde mensen om degenen die een pup willen te kunnen adviseren over de Basenji als ras. Een Basenji heeft namelijk een bijzonder karakter en de verzorging ervan is ook niet alledaags, dus informeer uzelf terdege en laat u goed voorlichten door de fokker.


De BCN ziet fokken als een serieuze bezigheid. Daarom zijn de aangesloten fokkers verplicht om de ouderdieren te laten testen op:

 • Fanconi (DNA test via OFA)
 • Heupdysplasie (HD)
 • PPM (ECVO oogonderzoek)


Daarnaast adviseert de BCN haar fokkers dat zij:

 • gezondheid en karakter op de eerste plaats stellen
 • hun kennis regelmatig bijhouden op het gebied van o.a. het ras, genetica & vererving, gezondheid, wetten & regels en fokken in het algemeen
 • de pups afleveren met een koopcontract


Daarnaast zijn de fokkers verplicht zich aan de regels te houden die door de wet, de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en de BCN in overleg met de leden zijn voorgeschreven cq. opgesteld.


Elke fokker blijft echter zelf verantwoordelijk voor het fokken en afleveren van zijn pups. De BCN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken of problemen, van welke aard dan ook, bij, met of door de hond, betrokken van een fokker aangesloten bij de vereniging. Ook als de fokker zich houdt aan het bepaalde in wetgeving, statuten, fokreglementen en/of andere reglementen.

Dekplanning eind 2023

Arbaro Silenta


Planning eind 2023

Ruimte voor aanmeldingen

Jobiraki


Planning eind 2023

Voldoende aanmeldingen

Jelani Ngwenya


Planning eind 2023

Ruimte voor aanmeldingen

Toka Kilima


Planning eind 2023

Voldoende aanmeldingen

Om een duidelijk beeld te geven voor toekomstige Basenji eigenaren, geven wij transparant aan of de verwachte nesten conform onze Verenigings Fokreglement (VFR) worden gefokt.


Dekking c.q. combinatie/ ouderdieren voldoet WEL aan VFR

Dit houdt in dat de dekking voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen welke zijn vastgelegd in het VFR voor ons specifieke ras.


Dekking c.q. combinatie/ ouderdieren voldoet NIET aan VFR

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn, vraag ten alle tijden de fokker naar de reden. Er zijn enkele voorbeelden van redenen waarom een dekking/ combinatie niet voldoen.

Niet voldoen op gezondheid(sonderzoeken), zoals;

 • Een (of beide) van de ouderdieren of de combinatie ouderdieren heeft mogelijk een gezondheids uitslag of geldigheid welke niet conform het VFR is (ECVO is één jaar geldig, HD en Fanconi onderzoeken zijn eenmalige onderzoeken).
 • Een (of beide) van de ouderdieren heeft mogelijk niet alle verplichte gezondheidsonderzoeken uitgevoerd die in het VFR opgenomen zijn.
 • Leeftijd van de ouderdieren is mogelijk niet conform het VFR(te jong of te oud op de dag van dekking).
 • De tijd van de geboortes tussen 2 nesten van dezelfde teef is mogelijk korter dan 12 maanden
 • De reu heeft meer dan 7 geslaagde dekkingen uitgevoerd.


Niet voldoen op administratieve gronden, zoals;

 • Te laat indienen van dekaangiften aan vereniging
 • Te laat indienen van geboorteaangiften aan vereniging

Dekaangiften

Nog geen dekseizoen


Teven zullen medio september-november loops worden

Geboorteberichten

Info volgt t.z.t.Welkom

Info volgt t.z.t.Welkom