Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.


Persoonsgegevens:

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten van de vereniging jij kiest te gebruiken.

Bij het afsluiten van een lidmaatschap kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Gegevens hond


Via onze website en/of Facebook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen. 


Waarom we gegevens nodig hebben

Basenji Club Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • om je inschrijving voor ons lidmaatschap te verwerken.
  • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan evenementen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer er additionele gegevens nodig zijn of wanneer er wijzigingen zijn in aanvangstijden.
  • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van het clubblad en/of post.
  • om onze websites te verbeteren.


Hoe lang we gegevens bewaren

Basenji Club Nederland zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Verstrekking aan derden

Basenji Club Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


Beveiliging

Alaska Malamute Club Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.